SREDINA LJETA, A U ZAGREBU VEĆ POMALO MIRIŠE NA JESEN

 Nina Mia Čikeš, arhitektica

Nina Mia Čikeš, arhitektica

 

Božana Dizdarević, visual merchandiser

 

 

 

Monia Gavran, window dresser

 

 

 

Nikolina Matanović, window dresser